Nyheder

Arbejdsmiljølovgivning – alt du skal vide

Arbejdsmiljølovgivning fastlægger de grundlæggende krav til et godt arbejdsmiljø. Formålet med loven er at beskytte arbejdstagernes sundhed og at forebygge arbejdsulykker.

Arbejdsmiljølovgivning gælder for alle arbejdspladser i Danmark, uanset sektor og størrelse. Loven indeholder generelle bestemmelser, der gælder for alle arbejdspladser, samt sektorspecifikke bestemmelser, der gælder for visse typer arbejde.

Generelle bestemmelser

De generelle bestemmelser i Arbejdsmiljølovgivningen vedrører emner som f.eks. risikovurdering, sikkerhedsforanstaltninger, uddannelse og information. Arbejdsgiverne er ansvarlige for at vurdere de risici, der er forbundet med det arbejde, der udføres på deres arbejdsplads. På grundlag af denne vurdering skal de gennemføre passende foranstaltninger til at kontrollere eller fjerne alle identificerede risici.

Alle arbejdstagere skal modtage passende uddannelse i sundheds- og sikkerhedsspørgsmål. Arbejdstagerne skal også informeres om de risici, de udsættes for på arbejdspladsen, og om de foranstaltninger, der er truffet for at kontrollere disse risici.

Arbejdsmiljølovgivningen indeholder desuden bestemmelser om arbejdstagernes rettigheder og ansvar samt om arbejdstagernes ret til at blive repræsenteret i sundheds- og sikkerhedsspørgsmål. På https://arbejdsmiljoegruppen.dk/ kan du læse meget mere, søge om sparring og melde dine ansatte på relevante kurser – det kan betale sig.

Sektorspecifikke bestemmelser

Arbejdsmiljølovgivningen indeholder sektorspecifikke bestemmelser, der gælder for visse typer arbejde. Det drejer sig bl.a. om bestemmelser om:

 • Arbejdstid.
 • Hvileperioder (ved kørsel).
 • Farligt arbejde.
 • Arbejde i lukkede rum.
 • Løftearbejde.
 • og meget mere.

Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)

Beskriver en ny EU-databeskyttelseslov, der trådte i kraft den 25. maj 2018. GDPR erstatter EU’s databeskyttelsesdirektiv fra 1995.

GDPR fastsætter reglerne for, hvordan persondata skal indsamles, behandles og opbevares af virksomheder og andre organisationer, der opererer i EU. Den giver også enkeltpersoner nye rettigheder over deres personlige data.

Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)?

En arbejdspladsvurdering er en vurdering af de risici for sundhed og sikkerhed, der er forbundet med det arbejde, der udføres på en bestemt arbejdsplads. Formålet med vurderingen er at identificere eventuelle farer og vurdere de risici, som disse farer indebærer.

Vurderingen skal foretages af en kvalificeret person, der har den nødvendige viden, erfaring og færdigheder.

Resultaterne af vurderingen skal dokumenteres i en skriftlig rapport.

Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

 • En beskrivelse af arbejdspladsen.
 • En beskrivelse af det arbejde, der udføres på arbejdspladsen.
 • En identifikation af eventuelle farer, der er til stede på arbejdspladsen.
 • En vurdering af de risici, der er forbundet med disse farer.
 • Anbefalinger til begrænsning af disse risici.

Rapporten skal stilles til rådighed for alle arbejdstagere på arbejdspladsen.

Hvornår er en VPA påkrævet?

Der kræves en APV, når der sker en ændring i det arbejde, der udføres på en arbejdsplads. Dette omfatter ændringer i arbejdets art, indførelse af ny teknologi eller en ændring i arbejdets tilrettelæggelse.

En APV er også påkrævet, hvis der er grund til at tro, at sundheds- og sikkerhedsrisikoen i forbindelse med arbejdet har ændret sig.

Hvad er konsekvenserne af at undlade at gennemføre en APV?

Hvis en APV ikke gennemføres, når den skulle have været gennemført, kan arbejdsgiveren blive pålagt at betale en bøde.

Hvis der sker en ulykke på arbejdspladsen, og det viser sig, at de risici, der er forbundet med arbejdet, ikke er blevet vurderet korrekt, kan arbejdsgiveren desuden blive holdt ansvarlig for erstatning.

Kommentarer lukket til Arbejdsmiljølovgivning – alt du skal vide